Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absorbent – význam cudzieho slova

látka objemovo pohlcujúca iné látky