Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absorbent - význam cudzieho slova

látka objemovo pohlcujúca iné látky