Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absorpcia – význam cudzieho slova

objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej; zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia