Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

accelerando - význam cudzieho slova

hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie