Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absurdita – význam cudzieho slova

nezmyselnosť; vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť