Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstraktno – význam cudzieho slova

abstraktný svet