Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

absurdum – význam cudzieho slova

niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne