Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstinencia – význam cudzieho slova

zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu; neúčasť na spoločenských akciách