Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstraktivizmus – význam cudzieho slova

umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky