Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstraktivizmus - význam cudzieho slova

umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky