Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstencia - význam cudzieho slova

zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné