Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstencia – význam cudzieho slova

zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné