Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abvolt – význam cudzieho slova

jednotka pre napätie, značka aV