Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abstrakcia – význam cudzieho slova

myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam