Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asonancia - význam cudzieho slova

súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie