Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autarchia – význam cudzieho slova

sebestačnosť, úsilie o hospodársku politiku nezávislú na iných krajinách; vyrovnanosť, duševný pokoj