Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autentika – význam cudzieho slova

cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov