Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autotrofia - význam cudzieho slova

spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok