Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avanturizmus - význam cudzieho slova

dobrodružnosť, sklon k dobrodružnosti a dobrodružnému hazardovaniu