Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avanturizmus – význam cudzieho slova

dobrodružnosť, sklon k dobrodružnosti a dobrodružnému hazardovaniu