Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avantgardista - význam cudzieho slova

stúpenec avantngadného smeru