Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avantgardista – význam cudzieho slova

stúpenec avantngadného smeru