Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autotypia – význam cudzieho slova

fotoreprodukčná technika, rozklad poltónovej predlohy rastrom na bodky; otlačok