Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avanti – význam cudzieho slova

výzva k pohybu vpred alebo k odchodu