Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autotyp – význam cudzieho slova

prvá, skúšobná tlač; tlačová doska, na ktorej je obraz rozložený na bodky; rastrovaný štočok