Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

auxanometer - význam cudzieho slova

zariadenie registrujúce a zapisujúce priebeh rastu rastliny