Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ave! – význam cudzieho slova

buď vítaný, buď pozdravený!; buď zdravý!; kľakanie