Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autunit – význam cudzieho slova

fosforečnan uranylu a vápnika, nerast