Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aval – význam cudzieho slova

zmenkové ručenie, zmenkový alebo šekový ručiteľ