Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avionika – význam cudzieho slova

elektronické a elektrické vybavenie lietadiel