Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avionika - význam cudzieho slova

elektronické a elektrické vybavenie lietadiel