Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekonomika – význam cudzieho slova

národné hospodárstvo jednotlivých krajín; odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva