Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rovný