Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekran – význam cudzieho slova

premietacia plocha; nepriepustná geologická vrstva, clona