Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvilibrista – význam cudzieho slova

artista dokonale ovládajúci rovnováhu tela