Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekumenizmus - význam cudzieho slova

úsilie o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví