Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekumenizmus – význam cudzieho slova

úsilie o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví