Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektofyt - význam cudzieho slova

rastlinný cudzopasník žijúci na povrchu tela hostiteľa