Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektofyt – význam cudzieho slova

rastlinný cudzopasník žijúci na povrchu tela hostiteľa