Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvinokcia – význam cudzieho slova

rovnodennosť