Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektotermia – význam cudzieho slova

schopnosť chladnokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality