Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ektoplazma – význam cudzieho slova

povrchová vrstva cytoplazmy tvoriaca lem okolo celej bunky alebo jej výbežkov