Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekotoxicita – význam cudzieho slova

pôsobenie toxických látok na živé organizmy