Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekotyp – význam cudzieho slova

skupina jedincov dedične prispôsobená určitým životným podmienkam