Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekotyp - význam cudzieho slova

skupina jedincov dedične prispôsobená určitým životným podmienkam