Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotalamus – význam cudzieho slova

spodná časť medzimozgu