Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaliber – význam cudzieho slova

vnútorná svetlosť valcovitých telies; vŕtanie streľnej zbrane, vnútorný priemer jej hlavne; presné meradlo strojných súčiastok, mierka