Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalo-, kali- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom krása, krásny