Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalus – význam cudzieho slova

novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti; rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny; zával