Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalotypia – význam cudzieho slova

prvý spôsob zhotovenia fotografických kópií z papierových negatívov, talbotypia