Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalm, kalma – význam cudzieho slova

pás územia pozdlž rovníka s malým prúdením vzduchu; bezvetrie