Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalm, kalma - význam cudzieho slova

pás územia pozdlž rovníka s malým prúdením vzduchu; bezvetrie