Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalkant – význam cudzieho slova

človek šliapajúci na mechy organov