Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalif, kalifa – význam cudzieho slova

islamský panovník so svetskou aj duchovnou právomocou