Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalkul – význam cudzieho slova

výpočet, rozpočet; úvaha, rozvaha, odhad