Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalokagatia - význam cudzieho slova

starogrécka predstava úplného súladu telesnej a duševnej krásy; ideál dokonalosti