Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaligram - význam cudzieho slova

báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, ideogram