Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kalor- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom teplo, horúco, teplý, horúci