Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kolumna – význam cudzieho slova

stĺpček, zvislý rad, odstavec textu usporiadaný do stránkového stĺpca