Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

komando - význam cudzieho slova

povel, rozkaz; velenie, veliteľská právomoc; menší vojenský útvar osobitného určenia